۱۴۰۲ دوشنبه ۲۰ آذر
مهار تورم و رشد تولید
سيستم ODS در بخاري هاي بدون دودكش

پيلوت « ODS»در هواي معمولي با درصد اكسيژن %۲۰/۹ عملكرد مناسب و معمولي دارد. در موارد غير از اين هنگامي كه سطح اكسيژن محيط شروع به كاهش مي كند و تقريباً به ۵/۱۸% ۱۸% مي رسد شعله پيلوت « ODS» از ترموكوپل جدا مي شود و شروع به پريدن مي كند كه باعث سرد شدن ترموكوپل و بسته شدن راه گاز در شير شده و به عبارت ديگر وسيله با عملكرد ايمن خاموش مي شود.

از آزمون هاي مهم و سختگيرانه طبق بند ۸ ۴ ۲ استاندارد ملي آزمون خارج كردن اكسي پيلوت از مدار است.انجام اين آزمون به اين علت است كه اگر بنا به علتي اكسي پيلوت دستكاري شود و عمل نكند بخاري براي مصرف كننده خطرناك نباشد. شرايط اين تست به اين صورت است كه بايد با روشي « ODS » از مدار خارج شود ودر اين صورت اگر اكسيژن محيط به ۵/۱۵% حجمي كاهش يافت مقدار مونواكسيد كربن توليد شده نبايد از ۲۵۰PPM تجاوز كند.

تاریخ به روزرسانی:
1397/05/30
تعداد بازدید:
902
مهار تورم و رشد تولید
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به شركت گاز خراسان شمالي ميباشد.
Powered by DorsaPortal